Wie zijn wij - Kashin-Beck Disease Fund asbl-vzw

Go to content

Wie zijn wij

NEDERLANDS

ENGLISH            汉语          FRANCAIS

Kashin-Beck Disease Fund vzw


De organisatie

De Kashin-Beck Disease Fund  (KBDF) is een vanuit België opererende  non-profit organisatie. Zij werd  november 2002 opgericht  en is geregistreerd  in België (onder nummer 479.122.491).De uiteenlopende projecten  zijn gericht op het wetenschappelijk onderzoek en het vinden van de oorzaken van de ziekte van Kashin-Beck met daaruit volgend  het implementeren van een effectief en duurzaam preventieprogramma.

De medewerkers van de Kashin-Beck Disease Fund zijn zowel van internationale en als Tibetaanse afkomst. Hun ervaring situeert zich vooal op het medische, agronomisch en chemisch vlak.

De Kashin-Beck Disease Fund is in haar operaties, onderzoeksactiviteiten, financieel management, fondsenwerving en personeelsbeleid volledig onafhankelijk van politieke en bestuurlijke invloeden.

Voor zover bij ons bekend zijn wij de enige niet-gouvermentele organisatie waarvan het onderzoek en de klinische activiteiten specifiek gericht zijn op de zorg voor Tibetanen die aan de ziekte van Kashin-Beck lijden.Ook werken wij samen met Kashin-Beck Disease onderzoekers op het Chinese vasteland, met name in de provincies Harbin en Heilonjiang, Xi'an en Sha'anxi, Sichuan, Gansu en de stad Peking.
Historische context

De internationale humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) begon in 1992 een programma om de ziekte van Kashin-Beck te bestrijden in de Autonome Regio van Tibet, Deze ziekte wordt ook lokaal de “ ziekte van de grote beenderen “ genoemd. 

Gedurende een aantal jaren werd er physiotherapie gegeven met als doel de pijn te verlichten en de fisieke handicap enigszins terug te dringen. 

In 1997 besloot AZG om het project uit te breiden en werd er beslist om onderzoek te doen naar de risicofactoren en werd er ook een preventie strategie opgestart in 22 dorpen. In 70 andere dorpen werden doelgerichte preventieve activiteiten ondernome en in 50 lokale gemeenschappen werden er aangepaste curatieve technieken aangeleerd.

AZG, dat zich historisch meer toespitst op urgentie interventies, besloot om zich terug te trekken uit Tibet omdat het KBD programma ge-evolueerd was naar een interventie op lange termijn en daardoor geen deel meer uitmaakte van de prioriteiten van AZG. Desalniettemin werd er,om de continuiteit van het  project te verzekeren, een nieuwe organisatie gecreerd namelijk  de Kashin-Beck Disease Fund.  Deze organistie werd in het begin financieel gesteunt door AZG teneide voldoende middelen bij elkaar te krijgen om een zefstandig bestaan te leiden.

De KBD Fund verstrekt vooral medische hulp aan de mensen die lijden aan deze ziekte enerzijds en anderzijds tracht ze om nieuwe gevallen te voorkomen door het toedienen van  nutritionele suplementen en een betere stockage van de graanoogst. Daarnaast worden er voor de Tibetaanse medische dorpsdokters regelmatige trainingen in preventieve en curatieve technieken georganiseerd en wordt ook de studie naar de oorzaken van de ziekte voortgezet.

De 4 oprichters van de KBD Fund zijn wetenschappers en dokters die reeds vroeger deelnamen aan het project. De 6 leden van de Raad van Beheer zijn eveneens collega’s die betrokken waren in epidemiologische studies rond KBD en de behandeling van de ziekte.
Board of Directors
Maurice HINSENKAMP, MD, PhD
Board President and Co-founder of the KBD Fund
Dominique Moens
Board Treasurer
Françoise MATHIEU, PhD
Co-founder of the KBD Fund, Board Secretary

 
Camille CHASSEUR, PhD
 
Co-founder of the KBD Fund, Administrator

 
Viviane DE MAERTELAER, PhD
 
Administrator

 
Philippe GOYENS, MD, PhD
 
Administrator

 
Georges C. LOGNAY, PhD
 
AdministratorBack to content